Over de challenge

English version below

Door mee te doen aan de ‘7 minutes push-up challenge’ steun je baanbrekend Limburgs onderzoek naar borstkanker én ben jij aan het einde van de challenge een stuk fitter er sterker.

Hoe doe ik mee?
Meedoen is heel gemakkelijk. Je kunt je hier aanmelden voor €25,-. Voor dit bedrag ontvang je het unieke ‘7 minutes push-up challenge’ shirt of tanktop, vanaf 1 oktober elke dag een work-out in je mailbox en een je persoonlijke actiepagina.

Voor wie doe jij mee?
Voor wie doe jij mee aan de challenge? Zet jij je deelname in het teken van je zus, moeder, vriendin of geliefde? Of heb jij zelf te maken (gehad) met borstkanker? Jouw motivatie om mee te doen kun je kwijt op je persoonlijke actiepagina. Deze pagina kun je delen met vrienden, kennissen, collega’s. Zij kunnen je steunen door te doneren.

Meedoen met een team
Samen ben je altijd met eentje meer, samen sta je sterker en samen kun je een team vormen. Doe dit met vrienden en collega’s. Ga samen de uitdaging aan. Door een team te vormen ondersteun je elkaar tijdens de challenge en ga je misschien ook wel de competitie met elkaar aan. Wie kan de meeste push-ups? Wie heeft de meeste donateurs?

Help! ik kan geen push-ups
Het is absoluut geen ramp als je geen push-ups kunt. Meedoen aan de challenge mag dan ook op jouw eigen manier. Je kunt bijvoorbeeld meedoen door het doen van squats of beginnen met push-ups op je knieën.

Niet meedoen, wel steunen
Wil je niet meedoen aan de challenge, maar de onderzoek naar baanbrekend onderzoek wel steunen? Kijk dan op www.limburgsedecolletés.nl. Zo kun je in oktober digitaal collecteren, een eigen bedenken of een aankoop doen in onze webshop. Je kunt ook direct doneren

About the challenge

By joining the '7 minutes push-up challenge' you support pioneering Limburg research into breast cancer and you will be a lot fitter and stronger at the end of the challenge.

How do I participate?
Participating is very easy. You can sign up here for €25. For this amount you will receive the unique '7 minutes push-up challenge' shirt or tank top, a daily work-out in your mailbox and your personal action page.

For who are you participating?
Who are you participating in the challenge for? Are you participating for your sister, mother, friend or loved one? Or have you yourself been affected by breast cancer? You can express your motivation to participate on your personal action page. You can share this page with friends, acquaintances and colleagues. They can support you by donating.

Join a team
Together you are always one more, together you are stronger and together you can form a team. Do this with friends and colleagues. Accept the challenge together. By forming a team you will support each other during the challenge and maybe even compete with each other. Who can do the most push-ups? Who has the most donors?

Help! I can't do push-ups
It is absolutely no disaster if you can't do push-ups. You can participate in the challenge in your own way. You can for example do squats or start with push-ups on your knees.

Not participating, but supporting
Don't want to participate in the challenge, but want to support groundbreaking research? Then go to www.limburgsedecolletés.nl. In October, you can collect digitally, think up your own donation or make a purchase in our webshop. You can also donate directly.